Hjælp til bedre trivsel for børn, unge og deres familier. Line Funder

På denne hjemmeside kan du læse om, hvilken hjælp du som barn, ung eller voksen kan få hos mig.

Jeg hedder Line Bjerg Funder og har i mange år arbejdet som AKT (Adfærd, Kontakt og Trivsel)- og specialundervisningslærer. Jeg har arbejdet med supervisering inden for klasserumsledelse og klassetrivsel. Derudover har jeg stor erfaring med ene- og gruppesamtaler med børn og unge i sårbare situationer.

Gennem mange år har jeg haft den glæde at arbejde pædagogisk psykologisk med at skabe positive forandringer for børn og unge med trivselsproblemer. Det gælder både for børn/unge med og uden diagnoser.

Jeg arbejder som oftest både med børnene og de unge selv, og med de voksne omkring dem. Det kan være i form af trivselssamtaler, supervision, konsultation og rådgivning.

Jeg er under uddannelse til familie- og psykoterapeut på Kempler Instituttet, Danmark.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Line Bjerg Funder